Lokalność

Aktywne wielkopolskie wsie docenione

2020-12-06 10:30:00 UMWW/Bartosz Zalas

33 nagrodzone i 31 wyróżnionych sołectw w konkursie pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”. To już czwarta edycja konkursu w ramach samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Każde z nagrodzonych sołectw otrzyma po 3 tys. zł i tytuł aktywnej wsi, natomiast pozostałe otrzymają wyróżnienia.

fot. UMWW
fot. UMWW

Konkurs skierowany jest do sołectw uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Głównym celem konkursu była ocena aktywności grup odnowy wsi działających w programie i wskazanie oraz nagrodzenie wyróżniających się na tle innych członków programu. Uczestniczące sołectwa poza dotychczasowym procesem odnowy promują ideę wspólnego działania społeczności wiejskich oraz rozpowszechnieniu najlepszych wzorców współpracy na rzecz wspólnego dobra, jaką jest przyjazna, zadbana wieś, zamieszkała przez zintegrowaną grupę mieszkańców.

Każdego roku wyróżnienie nagrodzonych sołectw odbywało się podczas uroczystych gali organizowanych w całej Wielkopolsce. Niestety w tym roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego musiał zrezygnować z tej formy uhonorowania sołectw. Powód to oczywiście obostrzenia związane z pandemią Covid-19.

- Program Wielkopolska Odnowa Wsi od lat umożliwia aktywnym społecznościom wiejskim realizację licznych przedsięwzięć, inwestycji oraz lokalnych przedsięwzięć. Wiele sołectw dzięki środkom pochodzącym z programu uczyniło swoje „małe ojczyny” miejscami, gdzie każdy mieszkaniec może realizować swoje pasje, uczestniczyć w ciekawych projektach. Samorząd Województwa Wielkopolskiego mając na uwadze różny stopień zaangażowania mieszkańców sołectw w ich rozwój organizuje konkurs, umożliwiający pozyskanie niewielkich środków finansowych dla szczególnie aktywnych i prężnie działających sołectw w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Każda z Gmin, której sołectwa są uczestnikami programu mogła zgłosić maksymalnie trzy sołectwa w konkursie ale oceniano wszystkie sołectwa biorące udział w programie Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Oceniono aktywność sołectw w oparciu o analizę: liczby przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwach, udziału sołectw w konkursach dotacyjnych „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”, stopnia sformalizowania grupy odnowy wsi, oraz planowania rozwoju w sołectwie. Po ocenie Zarząd Województwa Wielkopolskiego wytypował 33 sołectwa wyróżniające się na tle pozostałych, przyznając im dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 3 tys. zł. Ponadto Zarząd przyznał wyróżnienia dla 31 sołectw.

Wielkopolska Odnowa Wsi, to program dzięki któremu zrealizowano ponad 1 550 projektów na łączną kwotę ponad 31 mln zł. W programie bierze udział blisko 2100 sołectw z terenu 190 gmin województwa wielkopolskiego. W przyszłym roku planowana jest dalsza realizacja programu, a kwota przeznaczona przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ma wynosić ponad 6 mln zł.

Lista nagrodzonych Aktywna Wieś Wielkopolska 2020 - TUTAJ.

Lista wyróżnionych Aktywna Wieś Wielkopolska 2020 - TUTAJ.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ