Polska

Do 9 lipca trwają zgłoszenia do konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” województwa Warmińsko-Mazurskiego

2021-07-07 11:00:00 redakcja@produkty-lokalne.pl za dziedzictwokulinarne.pl

Tylko do 9 lipca nabór do części produktowej konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs odbędzie się 12 sierpnia 2021 r. w Olsztynie. Jest to XX, jubileuszowa edycja konkursu.

źródło: dziedzictwokulinarne.pl
źródło: dziedzictwokulinarne.pl

Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zachęcenie rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia swojej oferty rynkowej.

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria regulaminowe.

Organizatorem centralnym Konkursu, odbywającego się pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałków Województw, jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w partnerstwie ze Związkiem Województw RP i ośrodkami doradztwa rolniczego.

Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów konkursu w regionach są urzędy marszałkowskie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Poza komisją konkursową powoływana jest Kapituła Krajowa, która przyznaje statuetki „Perła” produktom wybranym spośród nominowanych w czasie finałów regionalnych. O nominację mogą ubiegać się również produkty nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu w danym regionie.

 

Zasady udziału w konkursie

Konkurs przebiega dwuetapowo:

W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach:

  • produktów pochodzenia roślinnego,
  • produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • napojów,
  • innych produktów.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu (spośród produktów nominowanych w regionach) do prestiżowej nagrody „PERŁA ”, która wręczana jest na Wielkim Finale Konkursu w Poznaniu, podczas trwania targów „Smaki Regionów” 3 października 2021 roku.

 

Regulamin konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego http://www.produktyregionalne.pl/nkd.php?body=article&name=nkd-dokumenty-do-pobrania&lang=pl oraz poniżej:

 

Klikając w podany link możecie Państwo pobrać Regulamin konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy

Klikając w podany link możecie Państwo pobrać Kartę zgłoszeniową

 

Na zgłoszenia jest czas do 9 lipca 2021 roku. Zgłoszenia najlepiej przesyłać mailem w formie edytowalnej (WORD) na adres m.sadlowska@warmia.mazury.pl

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ