Polska

Gospodarstwo pasieczne "Beskidzka Barć"

2017-04-13 10:00:00 Jakub Chojak

Gospodarstwo pasieczne “Beskidzka Barć” znajduje się w miejscowości Tarnawa, w gminie Łapanów. Obecnie liczy 260 rodzin pszczelich rozmieszczonych w ośmiu pasiekach na terenie Pogórza Wielickiego, Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego.

Pasiekę zapoczątkował mój ojciec Mieczysław Satoła kupując w 1977 r. cztery rodziny pszczele wraz z ulami. W kolejnych latach pogłębiając swoją wiedzę o pszczołach, systematycznie powiększał pasiekę. Do 2001 roku pasieka liczyła ok. 40 uli. Wtedy to, jako absolwent Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli rozpocząłem rozbudowę pasieki do stanu obecnego. Głównym produktem pozyskiwanym w pasiece są miody odmianowe: wielokwiatowy, mniszkowy, rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, nektarowo-spadziowy i spadziowy ze spadzi jodłowej, jak również pyłek kwiatowy, pierzga i propolis – podkreśla obecny właściciel Przemysław Satoła.

Zaplecze techniczne pasieki składa się z dwóch pomieszczeń do pozyskiwania produktów pszczelich, pomieszczenia do ich konfekcjonowania, jak również kilku pomieszczeń do magazynowania i składowania uli, ramek i innych niezbędnych urządzeń do prowadzenia pasieki. Gospodarstwo jest cały czas rozbudowywane i modernizowane.

Dystrybucja produktów pszczelich odbywa się głównie w formie sprzedaży bezpośredniej w przydomowym sklepie, jak również w kilku sklepach w okolicznych miejscowościach, trzech punktach na terenie Krakowa oraz poprzez wysyłkę i dowóz bezpośrednio do klienta.

Od 2007 r. gospodarstwem zajmuję się wspólnie z żoną Iwoną jak również z moimi rodzicami Teresą i Mieczysławem. Jesteśmy drugim pokoleniem pszczelarzy w naszej rodzinie i mam nadzieję, że również w naszych dzieciach zaszczepimy miłość do pszczół, aby mając bezpośredni kontakt z przyrodą miały pełną satysfakcję z wykonywanej pracy – kończy właściciel „Beskidzkiej Barci”.

Więcej dowiecie się na: http://www.beskidzkabarc.pl/index.php

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ