Imprezy

Konkurs na potrawę rybną z Wrzosowej Krainy

2011-10-19 13:30:00 redakcja@produkty-lokalne.pl

W ramach V Konkursu na Najlepszy Produkt Lokalny Wrzosowej Krainy zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na potrawę z ryby.

V Konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny Wrzosowej Krainy
V Konkurs na Najlepszy Produkt Lokalny Wrzosowej Krainy

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Wrzosowa kraina”. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych żywnościowych produktów lokalnych, które powinny być związane z obszarem geograficznym Wrzosowej Krainy, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Potrawy powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.

Konkurs ma na celu identyfikację oraz promocję oryginalnych, lokalnych produktów żywnościowych wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie działania Wrzosowej Krainy, które pozwolą na utożsamianie ich z obszarem Wrzosowej Krainy oraz będą stanowić element dziedzictwa kulinarnego regionu, stanie się wizytówką naszego obszaru.

REGULAMIN KONKURSU

1. Warunki udziału w Konkursie

W Konkursie mogą startować amatorzy i profesjonaliści, osoby prywatne, firmy (np.zajazdy, gospodarstwa agroturystyczne, punkty gastronomiczne) oraz organizacje pozarządowe lub nieformalne (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, sołectwa) z obszaru Lokalnej Grupy Działania Wrzosowa Kraina (gmin: Chocianów, Gromadka, Przemków, Lubin, Chojnów i Bolesławiec), które:

a) Zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia.

b) Zgłosiły swój udział w konkursie poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, ul. Wesoła 12b, 59-140 Chocianów.

2. Do Konkursu można zgłaszać produkty wykonane z ryb słodkowodnych z naszego regionu w 3 kategoriach: 
I. zupy rybne,
II. ryby smażone i wędzone,
III. zakąski i przystawki z ryb

Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jeden produkt w ramach jednej kategorii oraz ma prawo zgłoszenia produktów do więcej niż jednej kategorii. Złożone wnioski wraz z produktami podlegają ocenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.

3. Miejsce i termin składania zgłoszeń konkursowych:
Produkty do Konkursu należy zgłosić do 25 października (czwartek) osobiście, e-mailem, faxem lub listownie na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”, ul. Wesoła 12b, 59-140 Chocianów, tel./fax 76 818 45 41, kom. 500 206 128, biuro@wrzosowakraina.pl

W tym celu można skorzystać z gotowego formularza, który będzie dostępny w siedzibie LGD Wrzosowa Kraina (ul. Wesoła 12b, 59-140 Chocianów) oraz na stronie internetowej www.WrzosowaKraina.pl. 
W przypadku braku dostępu do gotowych formularzy prosimy o uwzględnienie w zgłoszeniu informacji nt nazwy produktu, kategorii w której produkt jest zgłaszany do Konkursu, opisu składników, metod produkcji i historii produktu oraz danych zgłaszającego (imię nazwisko, adres, gmina, telefon). Produkty, które nie zostaną zgłoszone w wymaganym terminie oraz bez opisów nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

Gotowe produkty/potrawy do Konkursu należy przynieść w dniu 27 października 2012 r (sobota), w godz. 14.00 – 14.30 na Święto Wesołego Karpia do Gospodarstwa Agroturystycznego „AMAZONKA” w Ostaszowie (gmina Przemków).

Produkty prosimy dostarczyć w całości uwzględniając konieczność przygotowania małych porcji dla Komisji Konkursowej.

W trakcie oceny zgłoszonych produktów będą wykonywane zdjęcia do ewentualnego wykorzystania do planowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” publikacji.

4. Kryteria oceniania i punktacja
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni zaprezentowane produkty w poszczególnych kategoriach według następujących kryteriów i punktacji:

1. smak i aromat: 0-5 punktów, 
2. wygląd (w tym opakowanie, podanie i przystrojenie, wrażenia estetyczne): 0-3 punktów,
3. użycie lokalnych surowców i tradycyjność potrawy: 0-3 punktów.

5. Produkty, które zwyciężą w poszczególnych kategoriach, otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe a także zostaną zgłoszone na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia produktu jest udokumentowanie co najmniej 25 lat wytwarzania. Jeśli produkty, które zajmą czołowe miejsce w Konkursie, ale nie będzie można wykazać wymaganych 25 lat ich wytwarzania, to wówczas zgłoszone zostaną kolejne produkty z konkursowej listy rankingowej.

6. Obrady Komisji Konkursowej odbędą się 27.10.2012 r w godz. 15.00- 16.00. Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny.

7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Święta Wesołego Karpia ok. godz. 17:00.

8. Wszelkich informacji dot. Konkursu udziela biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”: ul. Wesoła 12b, 59-140 Chocianów, tel./fax 76 818 45 41, kom. 500 206 128, e-mail: biuro@wrzosowakraina.pl

9. Organizatorami Konkursu są: Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”.

10. Postanowienia końcowe
a) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego regulaminu oraz do wykorzystania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie.
b) Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie zostaną wniesione aneksem. Wszystkie osoby i podmioty, które zgłoszą swój udział w konkursie zostaną powiadomione o dokonanych zmianach osobiście przez Organizatora.
c) Każdy uczestnik we własnym zakresie dostarcza zgłoszone na Konkurs produkty na miejsce i w czasie wyznaczonym przez Organizatora. 
d) Organizator Konkursu nie zwraca poniesionych przez uczestników kosztów przygotowania produktów.
e) Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska lub nazwy i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ