Lokalność

Powiat Kaliski z podwójną nagrodą w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

2020-12-08 10:30:00 Marta Wolarz/Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Powiat Kaliski złożył dwa zadania do konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Projekty zgłoszono w Kategorii  II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji. W środę 2 grudnia na uroczystej Gali rozdania nagród i wyróżnień - on line rozstrzygnięto XXI edycję konkursu.

zdjęcie ilustracyjne/fot. MArta Wolarz/Starostwo Powiatowe w Kaliszu
zdjęcie ilustracyjne/fot. MArta Wolarz/Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Do konkursu Powiat Kaliski zgłosił dwa realizowane w 2018 roku projekty:

- ARTYŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI – cykl koncertów patriotycznych w powiecie kaliskim - nagroda 5.000 zł.

- Wielki Koncert Plenerowy Chórów i Orkiestr Dętych OSP w Kaliszu - ŚPIEWAMY DLA POLSKI - nagroda 5.000 zł.

Powiat Kaliski od lat realizuje na swoim terenie we współpracy z gminami szereg działań o charakterze prokulturowym. Zgłoszone do konkursu  zadania realizowane były w 2018 roku – w roku odzyskania przez Polskę Niepodległości a także w roku 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, chcieliśmy w ten sposób – muzycznie – uczcić te ważne rocznice. Celem organizacji tych wydarzeń było przede wszystkim upowszechnianie kultury muzycznej, edukacja historyczna oraz aktywizacja i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu kaliskiego i województwa wielkopolskiego.  

"Bardzo się cieszymy, że nasze działania zostały docenione, były to duże wyzwania organizacyjne, ponieważ zaangażowaliśmy do współpracy wszystkie gminy powiatu kaliskiego, a także naszą kaliską uczelnię – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kaliskie chóry, orkiestry dęte z całego powiatu, szkoły. Dzięki tym wydarzeniom kilka tysięcy mieszkańców powiatu kaliskiego mogło aktywnie wziąć udział w tych koncertach, duża część mogła śledzić je w mediach społecznościowych, spotkania były okazją do przypomnienia historycznych wydarzeń z 1918 roku" - mówi Zbigniew Słodowy, Wicestarosta Kaliski.

Projekt  „Artyści dla Niepodległości” realizowany był przez Powiat Kaliski w 2018 roku a jego celem głównym było uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 - lecia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Polegał on na organizacji 11 koncertów, po jednym w każdej z gmin powiatu kaliskiego oraz koncertu finałowego w dniu 11 listopada w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Kaliszu. Koncerty realizowane były na przestrzeni całego roku 2018, co miesiąc w innej gminie powiatu. Projekt realizowany był we współpracy z Wydziałem Artystyczno – Pedagogicznym  UAM w Kaliszu, co jednocześnie stanowiło promocję dorobku artystycznego kaliskiej uczelni. Repertuar został specjalnie dobrany przez wykonawców i był ściśle związany z charakterem patriotycznym projektu. W koncertach wzięli udział artyści, studenci i wykładowcy kaliskiej uczelni. Ponadto w 12 koncertach czynny udział wzięło ponad 3500 mieszkańców powiatu kaliskiego i miasta Kalisza a ponad 55 000 obejrzało koncert w mediach społecznościowych.  Każdy z koncertów był inny, wyjątkowy.

Wielki Koncert Plenerowy Chórów i Orkiestr Dętych OSP „Śpiewamy dla Polski” odbył się 28 maja 2018 r. w Kaliszu. Jego organizatorem był Powiat Kaliski. Koncert wyjątkowy, bo zorganizowany w roku wielkich rocznic: z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 200. rocznicę powstania Kaliskich Towarzystw Muzycznych, a także 110. rocznicę napisania „Roty”. Wielki Koncert zorganizowany został przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kaliszu – dawnym Pałacem Gubernatora, w miejscu historycznym i ważnym dla każdego kaliszanina, to właśnie w tym miejscu 100 lat temu Kalisz odzyskał niepodległość. Na jednej scenie wystąpiły tu Chóry oraz Orkiestry Dęte OSP z terenu powiatu kaliskiego i miasta Kalisza. Podczas wydarzenia zaprezentowano również interpretację słowną wierszy  i utworów Marii Konopnickiej w wykonaniu aktorów kaliskiego teatru. Koncertowi towarzyszyła próba ustanowienia rekordu Polski związanego z największą liczbą osób śpiewających „Rotę” - jedną z najważniejszych pieśni patriotycznych. Mieszkańcy Powiatu Kaliskiego i miasta Kalisza, Chóry Kaliskie przy wtórze Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego podjęły próbę odśpiewania „Roty”. W wielkim plenerowym koncercie wzięło udział 6 Chórów Kaliskich oraz 9 Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych (Lisków, Koźminek, Chełmce, Iwanowice, Mycielin, Stawiszyn, Kamień, Pruszków, Godziesze Wielkie). Powiat Kaliski otrzymał Certyfikat potwierdzający ustanowienie Rekordu Polski pod względem największej liczby osób śpiewających pieśń patriotyczną jednocześnie  (1044 osoby wspólnie zaśpiewały „Rotę”).

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ