Polska

Program „Deszczówka” w 2021 roku. Już można składać wnioski!

2021-02-20 15:00:00 Bartosz Zalas - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z niedoborem wody, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą z dnia 28 stycznia 2021 r. ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”.

fot. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW
fot. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Celem programu jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz wykonywania systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie.

O dotację mogą ubiegać się jednostki samorządów terytorialnych z terenu województwa wielkopolskiego, planujące wykorzystywać wodę opadową zbieraną z dachów budynków użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym, sportowym, pomocy społecznej lub przeciwpożarowym. W związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców, tegoroczna edycja programu została rozszerzona o cele sportowe oraz pomocy społecznej.

- Ubiegłoroczna edycja programu „Deszczówka” pokazała zainteresowanie lokalnych samorządów realizacją rozmaitych projektów związanych z małą retencją i wykorzystaniem wody opadowej z dachów budynków użyteczności publicznej. Jest to wyraźny sygnał dla kontynuacji tego programu. Dzięki możliwości dofinansowania samorządy lokalne zgłaszają projekty dzięki, którym woda opadowa zostaje zgromadzona i racjonalnie wykorzystana w odpowiednich warunkach. Inwestycje samorządów w ramach małej retencji to wymierne korzyści budżetów samorządów związanych z utrzymaniem terenów zielonych. W tym roku na ten cel Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 2 mln zł – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach drugiej edycji programu każdy z wnioskodawców może złożyć maksymalnie dwa wnioski, zawierające po jednym zadaniu każdy. Maksymalna dotacja dla jednego zadania to 50 tys. złotych, jednak nie więcej niż 70% całej wartości zadania.

„Deszczówka” w 2020 roku zakończyła się sukcesem i zaobfitowała w wiele wykonanych realizacji, dzięki którym woda opadowa jest gromadzona w dostosowanych do tego zbiornikach i wykorzystywana m.in. do nawadniania zieleni miejskiej, terenów wokół szkół, przedszkoli czy obiektów kultury. W 2020 roku dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa otrzymało 34 wnioskodawców na łączną kwotę blisko 1,5 miliona złotych. W 2021 roku w budżecie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono 2 miliony złotych na realizację zadań w ramach drugiej edycji programu pn. „Deszczówka”. Tegoroczny nabór wniosków trwać będzie do 31 marca 2021 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ponadto informacje na temat programu pn. „Deszczówka” opublikowane są na stronach internetowych: https://www.umww.pl/program-deszczowka oraz https://bip.umww.pl/292---293---k_2---k_12---udzielanie-dofinansowania-z-budzetu-wojewodztwa-wielkopolskiego.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ