Polska

Ruszył nabór wniosków „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2021-05-24 10:30:00 redakcja@produkty-lokalne.pl

Można starać się o dofinansowanie na przystąpienie do systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych ponieważ ruszył nabór wniosków „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

30 kwietnia ogłoszony został siódmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Można strać się o dofinansowanie na przystąpienie do unijnych systemów jakości:

 • gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
 • chronionych nazw pochodzenia;
 • chronionych oznaczeń geograficznych;
 • rolnictwa ekologicznego;
 • ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;
 • Przystąpienie do krajowych systemów jakości żywności

Można także starać się o dofinansowanie na przystąpienie do krajowych systemów jakości, tj.

 • „Jakość Tradycja”;
 • „Quality Meat Program” (QMP);
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”;
 • „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”;
 • Integrowana Produkcja Roślin (IP).

 

Termin składania wniosków od 31 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ