Polska

Trwa konkurs na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce

2016-03-28 11:00:00 Jakub Chojak

Od 1 marca można składać aplikację do XI edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych przykładów turystyki wiejskiej.

Konkurs organizowany jest od 2007 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki I Turystyki Wiejskiej. Wyłaniane są w nim najlepsze w swej branży obiekty, które wcześniej przechodzą szczegółową ocenę kapituły konkursowej. Są one oceniane w trzech kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym, obiekty bazy noclegowej o charakterze wiejskim oraz obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Kolejne edycje konkursu potwierdzają stały rozwój ilościowy i jakościowy bazy turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, która stanowić może doskonałą wizytówkę naszego regionu, dlatego Samorząd Województwa Wielkopolskiego przywiązuje duże znaczenie do poszukiwań ciekawych obiektów turystyki wiejskiej w regionie. Konkurs przyczynia się do promowania dobrych wzorców oraz podnoszenia standardów turystyki wiejskiej w Wielkopolsce – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele obiektów, stowarzyszenia, fundacje, które mają ciekawe inicjatywy prowadzone na terenach wiejskich Województwa Wielkopolskiego.

Proces aplikacji jest bardzo prosty, wystarczy zgłosić obiekt, dołączyć do niego materiał zdjęciowy danego obiektu i wskazać jedną z trzech kategorii :

  • Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
  • Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
  • Obiekt na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym, itp. wykorzystujący tradycje i walory wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące XI edycji konkursu (regulamin, arkusz zgłoszenia obiektu, kryteria oceny, oświadczenie o wyrażenie zgody na udział w konkursie), znajdują się na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_agroturystyka.

Za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii ocenianych obiektów Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyzna dyplomy oraz nagrody finansowe o łącznej wartości 88 000 zł.. Ponadto przedsięwzięciom nietuzinkowym, służącym integracji społecznej oraz szeroko pojętej edukacji, może zostać przyznana nagroda specjalna- najczęściej nagroda finansowa. Dodatkowo wszyscy finaliści i zwycięzcy są promowani na wiele różnych sposobów, np. w prasie lokalnej, telewizji regionalnej, portalach internetowych, mediach społecznościowych, wydawnictwach.

Formularze zgłoszeniowe, należy składać do dnia 15 maja 2017 r. osobiście lub drogą pocztową na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań. 
z dopiskiem; „KONKURS AGROTURYSTYCZNY”.

Obsługę konkursu prowadzi:
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
Justyna Kubiatowicz, tel. 61/ 626 65 20, e-mail: justyna.kubiatowicz@umww.pl

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ