Polska

„Wielkopolskie Jadłodzielnie” – nowy nabór

2023-05-22 13:04:40 Bartosz Zalas - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków do konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. Inicjatywa realizowana jest w ramach założeń „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”. Konkurs skierowany jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, całkowita pula środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego wynosi 300 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 9 czerwca 2023 r.

fot. UMWW
fot. UMWW

Konkurs „Wielkopolskie Jadłodzielnie” zapoczątkowany w 2021 roku systematycznie zwiększa swój obszar działania w kilkudziesięciu miejscowościach Wielkopolski. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce, a realizacja konkursu służy promocji niemarnowania żywności, kreowaniu społeczeństwa, które w sposób zrównoważony korzysta z zasobów, inspiracji do mądrego korzystania z żywności. Dzięki tworzeniu Jadłodzielni zbudowana zostaje infrastruktura umożliwiające wymianę produktów spożywczych pomiędzy mieszkańcami.

- Rocznie w Wielkopolsce zmarnowane zostaje ponad pół miliona ton żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego szczególnie chcąc ograniczyć zjawisko marnowania jedzenia realizuje konkurs „Wielkopolskie Jadłodzielnie”, który wspiera wypracowanie postawy wymiany nadwyżek żywności i dzielenia się nią wśród lokalnych społeczności. W czasach rosnących kosztów życia oraz drożejącej żywności coraz więcej osób stara się ograniczyć wydatki włączając to zakup jedzenia. Jadłodzielnie doskonale wpisują się w trend dzielenia się nadwyżkami żywności z innymi i potrzebującymi w sposób anonimowy i bezinteresowny. Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać wsparcie do 25 tys. zł na stworzenie lub doposażenie istniejącej Jadłodzielni. W ramach dwóch edycji konkursu w Wielkopolsce powstało i funkcjonuje 21 punktów wymiany żywności - mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach trzeciej edycji konkursu o wsparcie mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne z terenu województwa wielkopolskiego. Konkurs zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na utworzeniu nowych lub doposażeniu jadłodzielni utworzonych w latach 2021 - 2022 w ramach wcześniejszych edycji konkursu. Wnioskodawcy mogą złożyć maksymalnie trzy wnioski, a każdy wniosek może obejmować tylko jedno przedsięwzięcie. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, jednak nie mniej niż 5 tys. zł i nie więcej niż 25 tys. zł dla pojedynczego przedsięwzięcia. Wielkopolskie Jadłodzielnie funkcjonują w 21 miejscach w Wielkopolsce. Korzystać z nich mogą wszyscy mieszkańcy danych miejscowości. Na realizację dwóch edycji konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 375 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zawarte są w regulaminach zamieszczonych na stronie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu https://www.umww.pl/vi-edycja-konkursu-wielkopolskie-jadlodzielnie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_77---ogloszenie-iv-edycji-konkursu-wielkopolskie-jadlodzielnie oraz www.witkac.pl

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ