Polska

Wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich - wnioski do 30 września

2022-09-26 10:30:00 red za ARiMR

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie na działalność statutową.

zdjęcie ilustracyjne/redakcja@produkty-lokalne.pl
zdjęcie ilustracyjne/redakcja@produkty-lokalne.pl

Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tysięcy złotych – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tysięcy złotych – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tysięcy złotych – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinasowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania. W 2021 roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ