Europa

Zbiorowe pozwy konsumenckie. Nowa dyrektywa chroniąca przed nadużyciami

2020-11-29 10:30:00 redakcja@produkty-lokalne.pl

Konsumenci będą mogli łączyć siły by przed sądem bronić swoich praw. Równocześnie przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa wprowadza zasadę „przegrywający płaci”, co będzie chronić przed nadużywaniem drogi sądowej w konflikcie na linii konsument – usługodawca. A prawa klientów będą bronić wyznaczone organizacje.

źródło: gov.pl
źródło: gov.pl

Zadaniem każdego kraju członkowskiego będzie wprowadzenie przynajmniej jednego skutecznego mechanizmu, dzięki któremu upoważnione podmioty (np. organizacje konsumenckie lub organy publiczne) będą mogły wszczynać postępowania sądowe w celu uzyskania nakazu sądowego zaprzestania lub zakazanie szkodliwych praktyk lub zaspokojenia roszczeń od poszkodowanych. Przepisy mają powstrzymaniu nielegalne praktyki a konsumentom ułatwić dostęp do wymiaru sprawiedliwości. - W nowej dyrektywie udało nam się znaleźć równowagę między lepszą ochroną konsumentów a zapewnieniem przedsiębiorstwom potrzebnej im pewności prawnej. W czasie, gdy Europa poddawana jest ciężkiej próbie, UE pokazała, że może zarówno dostosować się do nowej rzeczywistości, jak i chronić swoich obywateli i zaoferować im nowe konkretne prawa w odpowiedzi na globalizację i zagrożenia, które niesie – informuje sprawozdawca Geoffroy Didider (PPE, FR).

Dodatkowo wprowadzone przepisy mają zabezpieczać przed nadużywaniem drogi sądowej w konflikcie konsument – usługodawca. Jednym z mechanizmów ograniczających jest zasada „przegrywający płaci” za koszty sądowe poniesione przez wygrywającego.

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201120IPR92116/niedlugo-konsumenci-unijni-beda-mogli-zbiorowo-bronic-swych-praw

Powództwa przedstawicielskie można wytaczać wobec przedsiębiorców w sytuacjach, gdy istnieje podejrzenie naruszenia przez nich prawa UE w takich dziedzinach jak ochrona danych, turystyka i podróże, usługi finansowe, energia i telekomunikacja.

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ