Polska

"Cztery pory roku z OZE” - konkurs ekologiczny dla uczniów

2023-02-01 10:30:00 Bartosz Zalas - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Uczniów szkół podstawowych z terenu Wielkopolski Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w konkursach ekologicznych pod hasłem „Cztery pory roku z OZE”. Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów oraz finansowe dla szkół.

fot. UMWW
fot. UMWW

- Konkursy ekologiczne „Cztery pory roku z OZE” organizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego są elementem Wielkopolskich Dni Energii, które promują stosowanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, racjonalne wykorzystanie energii oraz szeroko pojętą gospodarkę niskoemisyjną, sprzyjając zrównoważonemu rozwojowi naszego Regionu – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Konkursy pn. „Cztery pory roku z OZE” edukują i podnoszą świadomość ekologiczną wśród uczniów szkół podstawowych na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w aspekcie ochrony powietrza i walki ze zmianami klimatu. Ponadto poszerzają wiedzę odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych; rozwijają kreatywność i wyobraźnię.

 

Chęć uczestnictwa w konkursie zgłasza szkoła do 28 lutego 2023 r. W dalszej kolejności realizowane są etapy szkolne konkursu, a na końcu nadsyłane prace do etapu regionalnego.

Kapituła konkursów przedstawi listę rankingową najlepszych prac, na podstawie której Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego).

Wszyscy laureaci (miejsca I-III) i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe. Szkoły, do których uczęszczają laureaci, otrzymują, na zasadach przewidzianych przez przepisy prawa, nagrody finansowe.

Zgłoszenia szkół należy dokonać w formie elektronicznej na adres e-mail: wde@umww.pl (załącznik nr 1 do Regulaminów konkursów)

Informacji na temat wojewódzkich konkursów ekologicznych pn. „Cztery pory roku z OZE” udzielają pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:30 do 15:00
pod numerami telefonów:
+48 (61) 626 65 36
+48 (61) 626 65 38

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: https://www.umww.pl/konkursy-cztery-pory-roku-z-oze-edycja-na-rok-szkolny-2022-2023

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ