Polska

Prawie 2,5 mln zł dla Wielkopolskich Spółek Wodnych

2023-07-31 10:00:38 Bartosz Zalas - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Spółki Wodne funkcjonujące na terenie Wielkopolski po raz kolejny mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do 131 Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2023 roku trafi wsparcie wynoszące blisko 2,5 mln zł.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Dofinansowanie dla spółek wodnych na realizację prac związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, to kontynuacja wieloletniego wsparcia Samorządu Województwa Wielkopolskiego umożliwiającego zachowanie sprawności i bezpieczeństwa sieci melioracyjnej. Dzięki tym środkom spółki wodne realizują swoją działalność związaną z przeprowadzeniem niezbędnych prac, regularnej konserwacji i modernizacji urządzeń wodnych i melioracyjnych. Prace te przyczyniają się do zapobiegania lub ograniczenia zjawisk suszy i skutków nadmiernych opadów, które cyklicznie pojawiają się w naszym województwie.

- Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Spółek Wodnych funkcjonujących na terenie województwa Wielkopolskiego umożliwia kontunuowanie szeregu prac związanych z zachowaniem pełnej sprawności sieci melioracyjnej w naszym województwie. Środki finansowe w wysokości blisko 2,5 mln zł, które trafią do 131 Spółek zwiększają możliwości zakresu realizowanych prac na wielu obszarach. Pomoc dla Spółek realizowana jest od 14 lat, a całkowita kwota przeznaczona na ten cel to ponad 23,5 mln zł. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach przeprowadzonego wiosną br. naboru wniosków wsparcie otrzyma 131 spółek wodnych (złożono 136 wniosków) na łączną kwotę blisko 2,5 mln zł. Najwyższa dotacja, która została przyznana spółce wodnej w bieżącym roku to ponad 144 tys. zł. Tegoroczna wysokość udzielonego spółkom wodnym dofinansowania wyniesie 40% wartości prac ujętych we wnioskach, a przeznaczona z budżetu województwa pula środków na ten cel została w pełni wykorzystana. Zainteresowaniem Spółek Wodnych pozyskaniem dotacji od wielu lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Dowodzi to wysokich kosztów utrzymywania urządzeń wodnych oraz konsekwentnego i regularnego prowadzenia tych prac ze względu na utrzymanie infrastruktury w pełnej sprawności.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ