Polska

Konkurs „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko – mazurskiego w 2022 r.” rozstrzygnięty

2022-06-13 14:51:13 https://dziedzictwokulinarne.pl/

Sejmik Województwa podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 r.” i udzielenia pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

fot. https://dziedzictwokulinarne.pl/
fot. https://dziedzictwokulinarne.pl/
W tym roku powrócono do realizacji Kalendarza Imprez w formule konkursu dla gmin z województwa warmińsko – mazurskiego. Jest to jego pierwsza edycja. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie warmińsko – mazurskim.
W ramach konkursu wpłynęło 21 wniosków. Pomoc finansowa została udzielona 11 gminom na łączna kwotę 109 584,50 zł.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ