Polska

„PROW w obiektywnie” – konkurs fotograficzny

2023-05-23 14:40:24 Bartosz Zalas - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs fotograficzny "PROW w obiektywie – czwarta edycja”. Celem konkursu jest przybliżenie efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Wielkopolski. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2023 roku.

źródło: UMWW
źródło: UMWW

Konkurs organizowany jest przez Regionalną Jednostkę Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego funkcjonującą przy Departamencie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Konkurs ma na celu promocję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz 2007-2013 a więc środków z Unii Europejskiej, zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa wielkopolskiego na temat efektów tych programów, a także promocja dziedzictwa kulturowego regionu, turystyki wiejskiej, odnawialnych źródeł energii, pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

- Uczestnicy konkursu mają okazję do zaprezentowania walorów swoich miejscowości oraz zmian jakie dokonują się w otoczeniu dzięki licznym inwestycjom zrealizowanych w ramach PROW. Prezentacja tych osiągnieć w konkursie zwiększy wiedzę wielkopolan na temat efektów realizacji Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Udział w konkursie to również okazja do promocji swojej okolicy oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Samorząd Województwa Wielkopolskiego nieustannie stara się wspierać w rozwoju samorządy lokalne, które pozyskując środki w ramach PROW zmieniają otoczenie i infrastrukturę wielu miejsc Regionu. Na najlepsze prace wyłonione w poszczególnych kategoriach czekają atrakcyjne nagrody. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Różnorodność obszarów, w jakich realizowany jest PROW daje szerokie możliwości ujęcia działań zrealizowanych w ramach programu. Wyznaczono osiem kategorii konkursowych: infrastruktura dofinansowana w ramach PROW 2014-2020 i PROW 2007-2013, Wielkopolska wieś z lotu ptaka, Jak Wielkopolanie dbają o tradycję? - zdjęcia wykonane podczas wydarzeń związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu, turystyka na obszarach wiejskich, ujęcia prezentujące tradycyjne wielkopolskie dania, zdjęcia przedstawiające wykorzystanie odnawialne źródła energii na wielkopolskiej wsi, zdjęcia przedstawiające tradycyjne profesje na obszarach wiejskich oraz makro flory i fauny województwa wielkopolskiego.

Biorący udział w konkursie mogą zgłosić maksymalnie dwa zdjęcia. Przesłane prace w formie elektronicznej zostaną ocenione prze Jury konkursu, które zostanie powołane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca oraz jedno wyróżnienie dla każdej kategorii konkursu. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 40 tys. zł. Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 31 maja 2023 r. na adres mailowy: ksow@umww.pl.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu oraz na stronie https://wielkopolskie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-czwarta-edycja

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ