Polska

Rozstrzygnięto program Deszczówka w Wielkopolsce

2023-07-21 14:36:14 Bartosz Zalas - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Ogłoszone zostały wyniki dwóch naborów w ramach Samorządowego programu „Deszczówka” i „Deszczówka II”. Wsparcie trafi do 12 Gmin, 3 powiatów, oraz dwóch wojewódzkich osób prawnych z Wielkopolski. Całkowita kwota wsparcia w ramach obu programów to ponad 1,7 mln zł.

fot. UMWW
fot. UMWW

Program wsparcia związany z retencjonowaniem i wykorzystywaniem wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego od kilku lat umożliwia pozyskać lokalnym samorządom środki finansowe na wykonanie instalacji gromadzenia magazynowania i nawadniania terenów zielonych przy różnych obiektach użyteczności publicznej. Głównym celem programu jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz wykonywanie systemów (podziemnego lub naziemnego) magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Czwarta edycja Samorządowego programu „Deszczówka” daje możliwość lokalnym samorządom ograniczyć starty wody, która może zostać zmagazynowana i nawodnić tereny zielone w okresach suszy. Ponadto program „Deszczówka II” daje możliwość wykonania takiej instalacji przez wojewódzkie osoby prawne.

- Powstaną kolejne instalacje gromadzenia, magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej z dach obiektów użyteczności publicznej w ramach Samorządowego programu „Deszczówka” i „Deszczówka II”. Środki umożliwią wykonanie instalacji gromadzenia magazynowania wody i nawadniania terenów zielonych przez gminy, powiaty oraz wojewódzkie osoby prawne. Wsparcie w wysokości ponad 1,7 mln zł pochodzące z budżetu Województwa Wielkopolskiego umożliwi realizację 17 przedsięwzięć. Program ma także na celu zwrócenie uwagi lokalnych samorządów oraz mieszkańców na problem niedoborów wody w przyrodzie. Działania zmierzające do gromadzenia i późniejszego wykorzystania to krok w dobrym kierunku i troska o otaczające środowisko przyrodnicze - mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach naboru wniosków do programu „Deszczówka” złożonych zostało 21 wniosków, które zostały ocenione pod względem formalnym. 15 z nich zostało zakwalifikowane do oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem programu. Z kolei w ramach programu „Deszczówka II” dla wojewódzkich osób prawnych złożono 4 wnioski, z których 2 zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem programu. Poziom pomocy finansowej zadań w ramach programu „Deszczówka” wynosi maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania natomiast w programie „Deszczówka II” nawet do 100%. W ramach realizacji czterech edycji „Deszczówki” i Deszczówki II” Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansował dotychczas realizację 96 projektów na łączną kwotę niespełna 6 mln zł.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ