Polska

Ruszyła XI edycja konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw”

2023-07-13 14:51:14 Bartosz Zalas - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu wyposażenia i materiałów promocyjnych dla sołectw i miejscowości. Nabór wniosków trwa do 7 sierpnia 2023 roku.

Wielkopolska Odnowa Wsi
Wielkopolska Odnowa Wsi

Kolejna edycja konkursu skierowanego do Gmin umożliwia pozyskanie dofinansowania do zakupu środków w ramach realizacji projektów, w sołectwach będących uczestnikami programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Dofinasowanie umożliwia zakup wyposażenia, strojów, instrumentów, towarów służących kultywowaniu tradycji oraz materiałów promujących wieś lub miejscowość. Celem konkursu jest wsparcie uczestników programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” w procesie integracji wspólnoty wiejskiej, doposażenie infrastruktury w niezbędny sprzęt oraz elementy służące kultywowaniu lokalnych tradycji, a także materiałów promocyjnych.

- Wsparcie małych projektów w ramach konkursu „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw” to szansa dla Wielkopolskich miejscowości na pozyskanie środków na zakup wyposażenia niezbędnego do pełnego funkcjonowania miejsc wspólnego spędzania czasu. Gminy mogą zgłosić do 3 wniosków, które w ramach konkursu mają szanse na uzyskanie wsparcia finansowego projektu z budżetu Województwa Wielkopolskiego do 8 tys. zł. Całkowita pula środków przeznaczona na ten cel została zwiększona i wynosi 0,5 mln zł. W ramach ubiegłorocznej edycji konkursu wsparcie trafiło do 60 sołectw z Wielkopolski. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Zgodnie z regulaminem konkursu o wsparcie finansowe mogą ubiegać się sołectwa, miejscowości lub miasta do 5 tys. mieszkańców, które są uczestnikami programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Gmina może zgłosić maksymalnie 3 wnioski, natomiast dana miejscowość może wnioskować o wsparcie tylko na realizację jednego projektu. W ramach konkursu gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie: zakupu wyposażenia obiektów użyteczności publicznej, towarów służących kultywowaniu tradycji lokalnych lub tradycyjnych zawodów oraz materiałów promujących wieś. Poziom pomocy finansowej w ramach konkursu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 3 tys. zł i nie więcej niż 8 tys. zł dla pojedynczego projektu. W ubiegłorocznej edycji konkursu dofinasowanie otrzymało 60 projektów o łącznej kwocie niespełna 400 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym formularze, dostępne są na stronach internetowych: www.umww.pl (podstrona Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz www.wow.umww.pl

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ