Polska

Światowy Dzień Wody

2023-03-22 10:25:06 IMGW-PIB Biuro Prasowe

Tegoroczny World Water Day obchodzimy pod hasłem “Be the change”. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres zwrócił uwagę, że osiągnięcie 6. Celu Zrównoważonego Rozwoju 2030: Woda i urządzenia sanitarne staje się coraz bardziej nieosiągalne. Miliardy ludzi wciąż nie mają dostępu do źródła czystej wody oraz systemów wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych. Przy tej okazji przypominamy, jak ważnym zasobem – również w Polsce – jest woda i jak możemy ją chronić.

zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

Woda to życie. Jest jednym z najważniejszych zasobów umożliwiających naszą egzystencję oraz źródłem rozwoju społecznego, gospodarczego i cywilizacyjnego. Woda to narzędzie pracy. Wykorzystujemy ją w przemyśle i rolnictwie, gdzie stanowi podstawę procesów wytwarzania wielu produktów. Woda to energia. Od wieków napędzamy nią nasze elektrownie, a dziś obok słońca i wiatru woda jest jednym z kluczowych źródeł energii odnawialnej, pomagającej walczyć z globalnym ociepleniem. Woda to transport. Morzami, rzekami i kanałami każdego roku przewożona jest ogromna ilość towarów, a w wielu miejscach drogi wodne są najważniejszym środkiem transportu pasażerskiego. Woda to higiena. Dostęp do czystej wody jest kluczowy dla skutecznej walki z chorobami oraz poprawy jakości życia i zdrowia ludzi. Woda to rekreacja i turystyka. Jeziora, rzeki, morza i oceany umożliwiają ludziom na całym świecie wypoczynek i aktywne spędzanie wolnego czasu. Woda to bezpieczeństwo. Od wieków ludzie zakładali osady w pobliżu rzek i jezior oraz na wybrzeżu, gdzie panowały dogodne warunki do prowadzenia handlu, rozwoju gospodarki i ochrony mieszkańców. Woda to źródło zagrożenia. Pomimo wszystkich zalet, woda pozostaje żywiołem. Powodzie co roku powodują ogromne straty ekonomiczne i przyczyniają się do śmierci dziesiątków tysięcy ludzi.

Dziś coraz poważniejszymi zagrożeniami stają się deficyt wody i susze. W wyniku zmieniającego się klimatu przeobrażeniu ulegają zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. Woda staje się cennym zasobem wymagającym ochrony. Wzrost liczby ludności świata, urbanizacja i antropopresja wpływają negatywnie na jakość wody oraz jej dostępność.

Woda ma znaczenie. Przez dekady wraz z rozwojem sieci wodociągowych i poprawiającym się dostępem do wody malała świadomość problemów związanych z tym zasobem. Dlatego tak ważnym działaniem jest Edukacja i Wiedza.

Co należy zrobić? Podstawą skutecznej ochrony zasobów wodnych są właściwe i skoordynowane działania adaptacyjne podejmowane na różnych szczeblach – od krajowych po regionalne. Muszą być one dostosowane do potrzeb danego miejsca – inne działania należy proponować w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, w którym znajduje się Polska, gdzie w dużej mierze możemy skupić się na budowie retencji, a inne w społeczeństwach północnoafrykańskich lub środkowej i południowo-wschodniej Azji. Niezwykłe istotne są również postawy i aktywności obywatelskie. To one są motorem zmian w skali globalnej. Działajmy! Oszczędzajmy wodę!

https://stopsuszy.imgw.pl/dekalog/

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ