Miód

Wielkopolska - samorząd województwa wspiera pszczelarzy

2021-05-20 15:00:00 Bartosz Zalas Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi/UMWW

20 maja przypada światowy dzień pszczoły, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W tym dniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotował prezent dla wielkopolskich pszczelarzy - podpisana została umowa dotycząca wsparcia wielkopolskich pszczelarzy. Wysokość dofinansowania to 2 mln zł.

fot. redakcja@produkty-lokalne.pl
fot. redakcja@produkty-lokalne.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego już po raz czwarty wspiera wielkopolskich pszczelarzy. W 2021 roku w ramach wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa Przyrodniczego, dofinansuje zakup pokarmów pszczelich niezbędnych do przetrwania pni pszczelich w okresach bezpożytkowych. Realizacja tego programu ma ogromne znaczenie dla poprawy zdrowotności oraz produktywności rodzin pszczelich. Dofinansowanie w wysokości 2 mln zł pozwoli zapewnić należyte zabezpieczenie pokarmowe w ponad 130 tys. ulach znajdujących się na terenie naszego województwa.

- Człowiek w dużym stopniu wywiera wpływ na populacje pszczół, przez swoją agresywną gospodarkę i zmniejsza ich populację. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od kilku lat wspiera pszczelarstwo oraz pszczelarzy, którzy opiekują się pszczołami. Pszczoły odgrywają ważna rolę w zapylaniu wielu roślin dlatego dostrzegajmy ważną rolę pszczół w istnieniu ekosystemów oraz pracę dla rozwoju gospodarki i ludzkości. Społeczeństwo musi być świadome i dlatego starajmy się stwarzać jak najlepsze warunki egzystencji pszczół tworząc liczne łąki kwietne i ogrody im przyjazne - mówi Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

- Wsparcie sektora pszczelarskiego realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w tym roku zmienia kierunek działania. 2 mln zł z budżetu Województwa pozwolą wspomóc pszczelarzy w przygotowaniach do zimowania swoich pasiek. Pokarmy pszczele spełniające odpowiednie normy i badania ułatwią przetrwanie wielu rodzin pszczelich powodując zmniejszenie start powstających w wyniku zimowania tych pracowitych owadów – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Stosowana umowa na realizację zadania została podpisana pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży reprezentującym także związki pszczelarskie z Konina, Kalisza, Leszna i Poznania. W ramach realizacji zadania i założeń programu zakupione zostaną ciasta, pasty cukrowe stosowane w dokarmianiu rodzin pszczelich produkowanych pod nadzorem weterynaryjnym posiadające stosowne certyfikaty do stosowania dla gatunku pszczoła miodna (Apis Meliffera) wraz z możliwością dystrybucji wśród wszystkich pszczelarzy na terenie Wielopolski.

- Realizowane od 3 lat programy cieszą się ogromnym zainteresowaniem środowiska pszczelarskiego w Wielkopolsce. Związki pszczelarskie działające na terenie województwa doskonale znają potrzeby i wyzwania stojące przed pszczelarzami w trudnych dla pszczół czasach. Dlatego istotna jest współpraca Samorządu z środowiskiem pszczelarskim by programy wsparcia wymiernie przyczyniały się do poprawy stanu całego sektora pszczelarskiego w Wielkopolsce – dodaje Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

Dotychczas Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspierał sektor pszczelarski funkcjonujący na terenie województwa po przez dofinansowanie zakupu węzy pszczelej. W ciągu trzech lat trwania programu zakupiono i rozdystrybuowano ponad 130 tys. kilogramów plastrów węzy o wartości 6 mln zł. Z pomocy skorzystało ponad 4600 wielkopolskich pszczelarzy i wymienione zostało 100% węzy w wielkopolskich ulach.

- Wsparcie wielkopolskiego pszczelarstwa realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z znaczącym stopniu przyczyniło się do poprawy stanu pasiek. Wielkopolscy pszczelarze, którym udało wymienić całą swoją węzę na nową spełniającą normy jakości i weterynaryjne zauważają poprawę zdrowotności utrzymywanych pasiek – dodaje Prezes Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży Walenty Pawłowski

Ponadto w tym czasie w regionie udało się zasadzić kilkadziesiąt tysięcy drzew miododajnych. W ciągu czterech lat na realizację zadania przeznaczono blisko 5 mln zł. Program ten cieszy się stałym zainteresowaniem, a przeznaczone środki na ten cel są w całości wykorzystywane.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ