Polska

Od 1 stycznia 2017 r. rolnicy mogą łatwiej sprzedawać żywność

2016-01-09 08:30:00 Jakub Chojak

1 stycznia weszła w życie ustawa o rolniczym handlu detalicznym, która umożliwia bezpośrednią sprzedaż produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników. Przepisy pozwalają rolnikom na prowadzenie takiej formy sprzedaży do klientów detalicznych. Będzie ona zwolniona od podatku do kwoty 20 tys. zł, a powyżej niej naliczony zostanie podatek w wysokości 2%.

Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy będą mogli sprzedawać produkty przetworzone pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Mogą to być np. szynki, kiełbasy, pasztety, masło, ser, oleje czy dżemy. Warunkiem jest jednak ich sprzedaż odbiorcy końcowemu, czyli np. turyście.

Do 20 tys. zł, sprzedaż produktów w ramach handlu detalicznego jest nieopodatkowana. Po przekroczeniu tej kwoty podatek wynosi 2 proc. od obrotu. W celach rejestracji sprzedaży rolnik musi zapisać, co sprzedał, kiedy i za jaką kwotę.

Zgodnie z przepisami nadzór nad rolnikami oferującymi produkty roślinne oraz mieszane będzie sprawować Państwowa Inspekcja Sanitarna, a nad specjalizującymi się w przetwórstwie mięsnym Inspekcja Weterynaryjna. Wymagania sanitarne są dostosowane do realiów gospodarskich. Ustawa nie legalizuje natomiast gospodarskiego wyrobu nalewek, bimbru i innych alkoholi.

Rolnik, który zamierza samemu sprzedawać własne produkty musi – najpóźniej 30 dni przez rozpoczęciem handlu – zarejestrować działalność. W przypadku produkcji pochodzenia zwierzęcego należy złożyć wniosek do powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast gdy rolnik zamierza sprzedawać produkty pochodzenia roślinnego, powinien się zgłosić do powiatowego inspektora sanitarnego.

Ministerstwo rolnictwa wydało trzy rozporządzenia dotyczące ustawy w tej sprawie, które uszczegóławiają przepisy zawarte w samej ustawie: w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, rejestru zakładów produkcyjnych wytwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego, a także w sprawie ustalenia weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż żywności wytworzonej we własnym gospodarstwie, co od wielu lat było ważnym postulatem rolniczej społecznośći. Przetworzona żywność przez rolnika i jego rodzinę będzie mogła być sprzedawana we własnym gospodarstwie, ale także na targu czy na festynach. Rolnicy będą mogli tworzyć też grupy sprzedażowe tak, aby posiadać szerszą ofertę produktów.

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ