Polska

PO KA PU PL – tajemnice żubrzych imion

2021-03-14 10:30:00 redakcja@produkty-lokalne.pl

Nadawanie imion żubrom to wymagająca zabawa. Większość musi zaczynać się na litery „PO”. Mowa o zwierzętach, które na świat przyszły w zagrodach zamkniętych, chociaż i tutaj zdarzają się wyjątki i można spotkać imiona na „PL”, „KA” oraz „PU”. Każde z nich wpisane jest do Księgi Rodowodowej Żubrów. Osobnikom ze stad wolno żyjących nadaje się jedynie numery.

fot. redakcja@produkty-lokalne.pl
fot. redakcja@produkty-lokalne.pl

Imiona muszą zaczynać się na odpowiednie litery, ale też muszą być oryginalne. Oznacza to, że nie może figurować w Księdze Rodowodowej Żubrów.

PO - to litery przypisane żubrom z większości polskich hodowli

PL – imiona zaczynające się na te zbitkę noszą żubry z zagrody w Pszczynie

KA – to pierwsze litery imion żubrów odłowionych z dzikich stad i włączonych do stad hodowlanych

PU – dzięki tym literom wiadomo, że mamy do czynienia z żubrami linii nizinno – kaukaskiej (wolne stado w Bieszczadach)

Zadanie trudne dlatego bardzo często zagrody organizują konkursy na imiona dla żubrów, które każdego roku przychodzą na świat w poszczególnych stadach. Taką zabawę organizuje Pokazowa Zagroda Zwierząt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Bywa, że przychodzi po kilkadziesiąt propozycji, a autorzy najciekawszych zostają nie tylko nagrodzeni upominkami, ale zostają też „chrzestnymi” żubrów, które otrzymały zaproponowane przez nich imiona.

http://www.okl.lasyonline.pl/goluchow,pokazowa-zagroda-zwierzat.html

Obok imienia w Księdze zamieszcza się też datę i miejsce urodzenia zwierzęcia, jego płeć, dane rodziców, ale też potomków, które dopisuje się w miarę upływu życia. Podobnie jak dopisuje się zagrody, do których osobnik trafia a na koniec też datę i miejsce śmierci.

Księga zawiera dane o żubrach czystej krwi żyjących we wszystkich zakątkach świata. Zaczęła być tworzona w 1932 roku w Niemczech. W Polsce pierwszy zeszyt ukazał się po wojnie w 1947 roku.

https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1132&Itemid=306

Pieczę nad uzupełnianiem danych o populacji żubrów prowadzi Białowieski Park Narodowy. W Polsce żyje niewiele ponad 1800 żubrów. Większość – ponad 1600 na wolności, tych jest 6. Ponad osobników 200 osobników żyje w stadach zamkniętych, których są 22.

W przypadku stad wolnych imion się nie nadaje, ale prowadzi się rejestr każdego osobnika. W księdze zapisuje się jego płeć i numer rodowodowy. Wytłuszcza się żubry linii białowieskiej.

Przeglądaj zasoby Produkty-lokalne.pl

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW:

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ